Admitted Student List 2019-20 Batch

Nursing    21-Feb-2020
Total Views |
SR. NO. GR. NO. NAME OF STUDENTS
1

BINB1-34

MISS. AHIRE MONIKA TATYASAHEB

2

BINB1-35

MISS. AVHAD ANUJA LAHANU

3

BINB1-36

MR. BELDAR ANNA ABA

4

BINB1-37

MISS. BHADANGE ROHAN SHAM

5

BINB1-38

MR. BOBA ASHISH SAMU

6

BINB1-39

MR. CHAUDHARI ROHAN BAPU

7

BINB1-40

MR. DEORE HARSHAL BHAUSAHEB

8

BINB1-41

MR. DHANWAI GOPAL SHANTARAM

9

BINB1-42

MISS. GAJBHARE VAISHALI DHONDIBA

10

BINB1-43

MISS. GAJBHIYE SAKSHI MORESHEWAR

11

BINB1-44

MR. GANGNAR VAIBHAV BALAJI

12

BINB1-45

MISS. GANVIR SONIYA VIJAY

13

BINB1-46

MR. GAWALI PRATIK SANJAY

14

BINB1-47

MISS. GAWARE VARSHA PANDIT

15

BINB1-48

MR. GHARDE VAIBHAV GYANESHWAR

16

BINB1-49

MR. GOSAVI KARTIK PRAKASH

17

BINB1-50

MISS. JADHAV ANIKET ANIL

18

BINB1-51

MR. KACHGUNDE YASH SUBHASHRAO

19

BINB1-52

MISS. KARHALE SAROJA JAGDISH

20

BINB1-53

MISS. KOTWAL KETAKI MANOJ

21

BINB1-54

MISS. KOYARE CHANCHAL SUBHASH

22

BINB1-55

MR. KULKARNI YASH SANDIP

23

BINB1-56

MISS. MAHALA VAISHNU BHASKAR

24

BINB1-57

MR. MUNTODE ABHIJIT RAMESH

25

BINB1-58

MISS. NIKAM SAYALI SANDIP

26

BINB1-59

MR. PANCHAL BALAJI GOVIND

27

BINB1-60

MR. PATHAK KUNAL ANIL

28

BINB1-61

MISS. PRAJAPATI KAVITA RAMNIWAS

29

BINB1-62

MISS. RAUT UJAWALA DILIP

30

BINB1-63

MISS. SAPATE SHALINI SHIVAJI

31

BINB1-64

MR. SAWAKAR KUNAL ASHOK

32

BINB1-65

MR. SHAIKH WASIM MUKTHAR

33

BINB1-66

MISS. SONAWANE SAYALI NANDKUMAR

34

BINB1-67

MR. SURYAVANSHI HIMANSHU YOGESH

35

BINB1-68

MISS. SURYAWANSHI SAKSHI MAROTI

36

BINB1-69

MISS. UIKEY SHRUTI RAJESH

37

BINB1-70

MR. VADNE PRATIK SHIVAJI

38

BINB1-71

MISS. VALVI PRATIKSHA PRAMOD

39

BINB1-72

MR. WAGHMARE AKSHAY SHRIRANG

40

BINB1-73

MISS. WAGHMARE RENU SADANAND

41

BINB1-74

MISS. WAKODE RENU GODAJI

42

BINB1-75

MR. WAKUDKAR SHUBHAM SANJAY

43

BINB1-76

MR. BHANDARWAD SURESH MAROTRAO